Eurobarometru protectia datelor

 • Doar puţin peste un sfert dintre utilizatorii reţelelor sociale (26%) şi numai 18% dintre cumpărătorii on-line consideră că deţin controlul deplin asupra propriilor date cu caracter personal.
 • 74% dintre europeni consideră divulgarea informaţiilor cu caracter personal drept o parte din ce în ce mai importantă a vieţii moderne.
 • 43% dintre utilizatorii de internet afirmă că li s-a solicitat să divulge anumite informaţii cu caracter personal, mai mult decât era necesar.
 • Doar o treime dintre europeni (33%) ştiu că există o autoritate publică naţională responsabilă cu protecţia datelor.
 • 90% dintre europeni doresc aplicarea aceloraşi drepturi de protecţie a datelor pe întreg teritoriul UE.
 • 74% dintre europeni consideră divulgarea informaţiilor cu caracter personal drept o parte din ce în ce mai importantă a vieţii moderne.
 • Cel mai important motiv pentru care aceste informaţii sunt comunicate este accesul la un serviciu online, atât pentru utilizatorii reţelelor de socializare şi ai site-urilor de partajare (61%), cât şi pentru cumpărătorii on-line (79%).
 • Mai mult de jumătate dintre utilizatorii de internet (54%) sunt informaţi cu privire la condiţiile de colectare a datelor şi utilizarea lor ulterioară în momentul în care devin membri ai unei reţele de socializare sau se înregistrează la un serviciu on-line.
 • Doar puţin peste un sfert dintre utilizatorii reţelelor de socializare (26%) şi 18% dintre cumpărătorii on-line consideră că au controlul deplin asupra propriilor date.
 • Cetăţenii europeni au mai multă încredere în autorităţi şi instituţii decât în întreprinderi (în special cele on-line).
 • Majoritatea cetăţenilor (88%) consideră că datele cu caracter personal ar fi mai bine protejate în cadrul întreprinderilor mari dacă acestea din urmă ar fi obligate să aibă un responsabil cu protecţia datelor.
 • 70% dintre europeni sunt preocupaţi de faptul că datele lor cu caracter personal păstrate de companii ar putea fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost colectate.
 • Majoritatea europenilor consideră că întreprinderile care nu respectă normele de protecţie a datelor ar trebui amendate (51%), ar trebui să li se interzică utilizarea acestor date în viitor (40%) sau ar trebui să fie obligate să ofere despăgubiri victimelor (39%).
 • Pentru a-şi proteja identitatea în viaţa de zi cu zi, 62% dintre europeni comunică doar minimul de informaţii necesare.
 • Mai puţin de o treime dintre cetăţenii UE au încredere în societăţile de telefonie şi în furnizorii de servicii de internet (32%) şi doar 22% au încredere în companiile de internet, precum motoarele de căutare, site-urile de socializare şi serviciile de e-mail.
 • Deşi o mare parte dintre utilizatorii de internet din UE consideră că sunt responsabili ei înşişi pentru gestionarea în siguranţă a propriilor date cu caracter personal, aproape toţi se declară în favoarea unor drepturi egale de protecţie pe întregul teritoriu al UE (90%).
 • Aproximativ 6 din 10 utilizatori de internet consultă declaraţiile de confidenţialitate (58%) şi majoritatea celor care le citesc le iau în considerare şi îşi adaptează comportamentul pe internet (70%).
 • Deşi o mare parte dintre utilizatorii de internet din UE consideră că sunt ei înşişi responsabili pentru gestionarea în siguranţă a datelor cu caracter personal, aproape toţi europenii sunt în favoarea unor drepturi egale de protecţie pe întregul teritoriu al UE (90%).
 • Majoritatea europenilor consideră că întreprinderile care nu respectă regulile privind protecţia datelor ar trebui să fie amendate (51%), să li se interzică utilizarea acestor date în viitor (40%) sau să fie obligate să acorde despăgubiri victimelor (39%).

 

Sondaj special Eurobarometru nr. 359

Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union (Atitudini privind protecţia datelor şi identitatea electronică în Uniunea Europeană), iunie 2011

MENU
Translate »