Confidentialitate, protectia datelor cu caracter personal si securitate in mediul on-line

Post 44 of 56

Protectia datelor cu caracter personal este un drept fundamental consacrat, de asemenea, prin Tratatul de la Lisabona. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede ca „Orice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate si pe baza consimtamantului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevazut de lege. Orice persoana are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum si dreptul de a obtine rectificarea acestora”.

Orice persoana fizica are dreptul la protectia adecvata a datelor sale cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie sa fie necesara, corecta, legala si proportionata. Datele furnizate direct sau indirect de persoanele fizice nu trebuie utilizate în alte scopuri decat cele precizate initial si nici transmise fara discriminare entitatilor pe care persoanele în cauza nu le-au desemnat în acest scop. Aceste drepturi se aplica tuturor persoanelor, indiferent de nationalitate sau de locul de resedinta. Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenenta sindicala, precum si prelucrarea datelor privind sanatatea sau viata sexuala sunt permise numai cu acordul explicit al persoanei în cauza, daca legislatia nationala autorizeaza acest lucru.

Persoanele fizice au dreptul sa primeasca informatii de la persoanele si întreprinderile care detin o parte din datele lor cu caracter personal în evidente, cum ar fi site-urile web, bazele de date, furnizorii de servicii etc. („operatorii de date cu caracter personal”), precum si sa corecteze sau sa stearga datele respective, daca acestea sunt incomplete sau inexacte.

• Operatorii de date cu caracter personal trebuie sa informeze consumatorii atunci cand colecteaza date cu caracter personal care îi privesc;

• Persoanele fizice au dreptul sa cunoasca numele operatorului, scopul în care sunt prelucrate datele si persoana catre care pot fi transferate datele;

• Persoanele fizice au dreptul sa întrebe operatorul de date cu caracter personal daca prelucreaza date cu caracter personal care le privesc;

• Persoanele fizice au dreptul sa primeasca o copie a datelor care le privesc într-o forma inteligibila;

• Persoanele fizice au dreptul sa solicite eliminarea, blocarea sau stergerea datelor, daca acestea sunt incomplete, inexacte sau obtinute prin mijloace ilegale.

Persoanele fizice au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal. Persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii care sa produca efecte juridice asupra lor ori care sa le afecteze în mod semnificativ si care sa fie întemeiata numai pe prelucrarea automata a datelor în scopul evaluarii anumitor aspecte cu caracter personal, cum ar fi performantele profesionale, bonitatea, încrederea pe care o prezinta, comportamentul etc.

Aceste drepturi se aplica, de asemenea, mediului online, în care persoanele fizice beneficiaza, în plus, de urmatoarele drepturi:

• sa fie informate pe deplin si sa îsi dea consimtamantul în acest sens, daca un site web stocheaza si recupereaza informatii din echipamentele lor terminale sau doreste sa le urmareasca atunci cand navigheaza pe internet;

• sa beneficieze de confidentialitatea comunicatiilor lor online, cum ar fi e-mailurile;

• sa fie informate în acest sens, daca datele lor cu caracter personal detinute de furnizorul de servicii de internet au fost compromise, de exemplu, pierdute sau furate, iar confidentialitatea acestora poate fi afectata;

• sa nu primeasca comunicatii comerciale nesolicitate, cunoscute sub numele de „spam”, cu exceptia cazului în care si-au dat acordul în acest sens.

Sursa: europa.eu

 

Social share:

MENU
Translate »